รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

E-Book (เอกสารเผยแผ่)

Hits:1103 คน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน : พัฒนาทักษะการออกแบบเว็บไซต์ฯ

อ่านต่อ

Hits:795 คน

   แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

อ่านต่อ

Hits:2091 คน

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:2089 คน

ความคิดเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:2457 คน

คอมพิวเตอร์กราฟิก

อ่านต่อ

Hits:2097 คน

หลักการออกแบบเว็บไซต์

อ่านต่อ

ธรรมะจัดสรร สร้างบุญเสริมบารมี

Hits:2655 คน

19 ธ.ค. 2563 ได้ถวายองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริททโต .....

อ่านต่อ

Hits:5146 คน

ญาติ ๆ ตระกูล "ปฏิพันธ์" ทำบุญสายไฟฟ้า-เสาไฟฟ้า ณ วัดส.....

อ่านต่อ

Hits:5163 คน

ญาติธรรมร่วมทำบุญถวาย "เสาไฟฟ้า" ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:5255 คน

สร้างบุญใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปร.....

อ่านต่อ

Hits:4981 คน

ถวายพระแก้วมรกต ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม อ.พล ขอนแก่น .....

อ่านต่อ

Hits:5107 คน

คิดถึงคนบนฟ้า : ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อเหรียญ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:4841 คน

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหากฐินกับญาติ ๆ ให้กับบิดา และเพื.....

อ่านต่อ

Hits:5547 คน

วรกิตติโก :ผู้มีเกียรติ ผู้มีชื่อเสียง คือฉายาที่บวชอุ.....

อ่านต่อ

Hits:5191 คน

ถวายพระประธานขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว สายพานบุญโดย ดร.พระคร.....

อ่านต่อ

Hits:5345 คน

สร้างบุญเสริมบารมี ทำความดี ร่วมสร้างพระอุโบถส์ นำพาโด.....

อ่านต่อ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ(เผยแผ่)

Hits:2034 คน

หนังสือภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ : สิ่งที่ควรมีสำหรับผู้นำในอน...

อ่านต่อ...

Hits:2426 คน

บทความแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุ ในวารสาร...

อ่านต่อ...

Hits:437 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติครูรางวัลคุรุสภา ปร...

อ่านต่อ...

Hits:327 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก...

อ่านต่อ...

Hits:335 คน

เอกสารเพื่อเสนอขอรับรางวัล สุดยอดครูดีของปวงประชา ประจำปี ...

อ่านต่อ...

Hits:356 คน

เอกสารการเสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่นด้านอาชีพและเทค...

อ่านต่อ...

Hits:437 คน

เอกสารที่เสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูคุรุสดุดี ประจำปี 2558...

อ่านต่อ...

Hits:351 คน

เอกสารประกอบการสอนออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ที่นำเสนอเพื่อขอวิท...

อ่านต่อ...

เททองและถวายหลวงปู่มั่น ขนาด 32 นิ้ว

19 ธ.ค. 2563 ได้ถวายองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริททโต ขนาด 32 นิ้ว ให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมดิลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นพยานรับมอบให้กับมหาวิทยาลัยฯ  

 

17 ต.ค. 2563 พิธีเบิกเนตร องค์หลวงปู่มั่น ขนาด 32 นิ้ว หลังจาก นายช่างดำริ เอามาส่งที่วัดภูขาด อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

 

28-29 กรกฏาคม 2563 พิธีเททอง หล่อหลวงปู่มั่น ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 3 องค์ โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพพุทธิมุณี (เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต) เป็นประธานในพิธี  ณ วัดมกุฏวิมุตติคีรี อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

 

ญาติ ๆ "ปฏิพันธ์" ทำบุญถวายสายไฟฟ้า ณ วัดสังฆราชาณุสรณ์ จ.เลย

ญาติ ๆ ตระกูล "ปฏิพันธ์" ทำบุญสายไฟฟ้า-เสาไฟฟ้า ณ วัดสังฆราชาณุสรณ์ อ.หนองหิน จ.เลย โดยครอบครัวตระกูลปฏิพันธ์ นำโดย รท.ณรงค์-นางสำรวย โพธิจักร์ พาน้อง ๆ จำนวนปัจจัยทำบุญ 10,999 บาท ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ขอผลบุญมหากุศล ส่งผลให้ทุกท่านรุ่งเรือง ร่ำรวย รวดเร็ว...ตลอดไป...

 

 

ญาติธรรมถวาย "เสาไฟฟ้า" ถวายหลวงปู่ชาร์ล ธีโร อ.หนองหิน

ญาติธรรมร่วมทำบุญถวาย "เสาไฟฟ้า" ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ เป็นต้นบุญและมี ผอ.นงเยาว์ - ผอ.ดิษฐพงษ์ กัลยาลักษณ์ เป็นประธานบุญมหากุศล ถวาย "เสาไฟฟ้า" ถวายหลวงปู่ชาร์ล ธีโร วัดสังฆราชานุสรณ์ฯ อ.หนองหิน จ.เลย รวมทั้งพลังบุญจากขอนแก่น จาก จ.เลยร่วมกันทำบุญ ขออานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ ส่งผลให้ทุกท่านทั้งใกล้ไกล มีเงินทองมากมายไม่ขาดมือ มีอาชีพการงานด้วยรากฐานแห่งผลบุญที่มั่นคง นำไปสู่ชีวิตที่โชติช่วง สว่างไสว ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยมียอดถวายบุญ เสาไฟฟ้า 10 ต้น และ อื่น ๆ เป็นเงิน 76,999 บาท..

 

 

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อคูณ

สร้างบุญใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปริสุทธิ์โท (พระเทพวิทยาคม) ในวันที่  26 ม.ค. 2562 โดยมี ผอ.ดิษฐพงษ์-ผอ.นงเยาว์ กัลยาลักษณ์  ,  ผอ.ลมัย นักร้อง , รองสุภาภรณ์ สามารถ,รองนัยนา เจริญพล , ดร.วชิรปัญญา ปัญญาว่อง , ดร.แจ็ค (ยิ่งศักดิ์ ไกลพินิจ) และ ญาติ ๆ ธรรมทุกท่าน ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Page 1 of 3