รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

E-Book (เอกสารเผยแผ่)

Hits:4531 คน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน : พัฒนาทักษะการออกแบบเว็บไซต์ฯ

อ่านต่อ

Hits:4228 คน

   แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

อ่านต่อ

Hits:5802 คน

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:5725 คน

ความคิดเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:7261 คน

คอมพิวเตอร์กราฟิก

อ่านต่อ

Hits:5674 คน

หลักการออกแบบเว็บไซต์

อ่านต่อ

ธรรมะจัดสรร สร้างบุญเสริมบารมี

Hits:2307 คน

เป็นเจ้าภาพปิดทอง ฝังลูกนิมิต ลูกที่ 4  ในวันที่ 11 มี.....

อ่านต่อ

Hits:2748 คน

ทำบุญให้คนบนฟ้า ครบรอบ 7 ปี คุณพ่อเหรียญ ปฏิพันธ์ เป็น.....

อ่านต่อ

Hits:2810 คน

ต้นบุญร่วมสร้างฐานเจดีย์องค์พระเจ็ดกษัตริย์ สะสมความดี.....

อ่านต่อ

Hits:2699 คน

พิธีอัญเชิญองค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (หล่อทองรมดำ ขนาด.....

อ่านต่อ

Hits:7305 คน

ถวายองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริททโต ขนาด 32 นิ้ว ให้.....

อ่านต่อ

Hits:8671 คน

ญาติ ๆ ตระกูล "ปฏิพันธ์" ทำบุญสายไฟฟ้า-เสาไฟฟ้า ณ วัดส.....

อ่านต่อ

Hits:9056 คน

ญาติธรรมร่วมทำบุญถวาย "เสาไฟฟ้า" ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:9692 คน

สร้างบุญใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปร.....

อ่านต่อ

Hits:8736 คน

ถวายพระแก้วมรกต ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม อ.พล ขอนแก่น .....

อ่านต่อ

Hits:8714 คน

คิดถึงคนบนฟ้า : ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อเหรียญ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:8371 คน

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหากฐินกับญาติ ๆ ให้กับบิดา และเพื.....

อ่านต่อ

Hits:9495 คน

วรกิตติโก :ผู้มีเกียรติ ผู้มีชื่อเสียง คือฉายาที่บวชอุ.....

อ่านต่อ

Hits:10254 คน

ถวายพระประธานขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว สายพานบุญโดย ดร.พระคร.....

อ่านต่อ

Hits:8991 คน

สร้างบุญเสริมบารมี ทำความดี ร่วมสร้างพระอุโบถส์ นำพาโด.....

อ่านต่อ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ(เผยแผ่)

Hits:7453 คน

หนังสือภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ : สิ่งที่ควรมีสำหรับผู้นำในอน...

อ่านต่อ...

Hits:6104 คน

บทความแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุ ในวารสาร...

อ่านต่อ...

Hits:872 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติครูรางวัลคุรุสภา ปร...

อ่านต่อ...

Hits:643 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก...

อ่านต่อ...

Hits:672 คน

เอกสารเพื่อเสนอขอรับรางวัล สุดยอดครูดีของปวงประชา ประจำปี ...

อ่านต่อ...

Hits:646 คน

เอกสารการเสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่นด้านอาชีพและเทค...

อ่านต่อ...

Hits:841 คน

เอกสารที่เสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูคุรุสดุดี ประจำปี 2558...

อ่านต่อ...

Hits:661 คน

เอกสารประกอบการสอนออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ที่นำเสนอเพื่อขอวิท...

อ่านต่อ...

Happy Time

  • Category: happy
  • Published: Sunday, 28 April 2019 10:26
  • Written by Super User
  • Hits: 10651

Happiness

 

 สัมผัสช่วงระยะเวลาแห่งความสุขได้....ด้วยหลัก 5 อ.
             ช่วงชีวิตที่มีความสุข คือ ชีวิตที่มีแต่ความสุขกาย สบายใจ คนเราจะมีความสุข ต้องประกอบด้วย 5 อ. คือ อาหารดี อากาศดี อารมณ์ดี อิสระดี และออกกำลังกายดี ซึ่งสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ ดังนี้
     - อาหารดี ควรทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แบ่งออกเป็น อาหารหลัก 5 หมู่  ตามวัยอันสมควร
     - อากาศดี ควรอยู่ในสถานที่สะอาด ผสมผสานธรรมชาติ สภาพอากาศที่บริสุทธิ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี
     - อารมณ์ดี ควรมีอารมณ์ที่ดี คิดแต่ด้านบวก ไม่เครียด มีอารมณ์ขันยิ่งดี มองอย่างที่มันเป็น (ไม่มองอย่างที่เราอยากให้เป็น)
     - ออกกำลังกายดี ควรทำอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีเหงื่อจะมีความสุขและรู้สึกสบายใจ สาร Endorphin จะหลั่งออกมาจากสมองขณะออกกำลังกาย โดยความถี่ในการออกกำลังกายใน 1 สัปดาห์ อย่างน้อย 3 วัน เช่น วิ่งเหยาะ, เดินเร็ว,ว่ายน้ำ ฯลฯ
      - อิสระดี โดยเฉพาะอิสระทางความคิด โดยปราศจากการครอบงำ/การกดดัน การคิดและตัดสินใจอย่างอิสระ ไม่ต้องมีแรงกดดันใด ๆ บนพื้นฐานการคิดดี คิดถูกต้อง ชอบธรรม