รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

E-Book (เอกสารเผยแผ่)

Hits:1266 คน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน : พัฒนาทักษะการออกแบบเว็บไซต์ฯ

อ่านต่อ

Hits:957 คน

   แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

อ่านต่อ

Hits:2235 คน

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:2227 คน

ความคิดเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:2611 คน

คอมพิวเตอร์กราฟิก

อ่านต่อ

Hits:2220 คน

หลักการออกแบบเว็บไซต์

อ่านต่อ

ธรรมะจัดสรร สร้างบุญเสริมบารมี

Hits:2814 คน

19 ธ.ค. 2563 ได้ถวายองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริททโต .....

อ่านต่อ

Hits:5309 คน

ญาติ ๆ ตระกูล "ปฏิพันธ์" ทำบุญสายไฟฟ้า-เสาไฟฟ้า ณ วัดส.....

อ่านต่อ

Hits:5325 คน

ญาติธรรมร่วมทำบุญถวาย "เสาไฟฟ้า" ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:5412 คน

สร้างบุญใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปร.....

อ่านต่อ

Hits:5135 คน

ถวายพระแก้วมรกต ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม อ.พล ขอนแก่น .....

อ่านต่อ

Hits:5257 คน

คิดถึงคนบนฟ้า : ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อเหรียญ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:5001 คน

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหากฐินกับญาติ ๆ ให้กับบิดา และเพื.....

อ่านต่อ

Hits:5708 คน

วรกิตติโก :ผู้มีเกียรติ ผู้มีชื่อเสียง คือฉายาที่บวชอุ.....

อ่านต่อ

Hits:5674 คน

ถวายพระประธานขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว สายพานบุญโดย ดร.พระคร.....

อ่านต่อ

Hits:5501 คน

สร้างบุญเสริมบารมี ทำความดี ร่วมสร้างพระอุโบถส์ นำพาโด.....

อ่านต่อ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ(เผยแผ่)

Hits:2201 คน

หนังสือภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ : สิ่งที่ควรมีสำหรับผู้นำในอน...

อ่านต่อ...

Hits:2579 คน

บทความแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุ ในวารสาร...

อ่านต่อ...

Hits:460 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติครูรางวัลคุรุสภา ปร...

อ่านต่อ...

Hits:343 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก...

อ่านต่อ...

Hits:357 คน

เอกสารเพื่อเสนอขอรับรางวัล สุดยอดครูดีของปวงประชา ประจำปี ...

อ่านต่อ...

Hits:369 คน

เอกสารการเสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่นด้านอาชีพและเทค...

อ่านต่อ...

Hits:456 คน

เอกสารที่เสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูคุรุสดุดี ประจำปี 2558...

อ่านต่อ...

Hits:371 คน

เอกสารประกอบการสอนออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ที่นำเสนอเพื่อขอวิท...

อ่านต่อ...

รางวัลและผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

  • Category: Uncategorised
  • Published: Monday, 29 April 2019 06:18
  • Written by Super User
  • Hits: 1307


       
- ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติครูคุรุสภา ประจำปี 2563 จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ได้รับรางวัล สุดยอดครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560 ในโครงการครูดีของปวงประชา จาก สกสค.
- ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ ประจำปี 2560 การประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีฯ ของ สอศ. ห้อง “Mobile Application”
- ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับชาติ ประจำปี 2559 การประกวด 3D Animation ณ จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีเด่น ด้านเทคโนโลยีฯ” ปี 2558 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูคุรุสดุดี” ประจำปี 2558 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย” ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปี 2558 การประกวดสถานที่เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ของ สอศ. เจ้าของห้อง “Creative Web Design”
- ได้รับรางวัล “ครูเดิมที่แสนดี” ประจำปี 2557 จากศาสตราจารย์ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์
- ได้รับรางวัล สื่อ ICT2013 ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2556 จาก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
- ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2556 จาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์

(รายละเอียดเพิ่มเติม)