รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

E-Book (เอกสารเผยแผ่)

Hits:887 คน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน : พัฒนาทักษะการออกแบบเว็บไซต์ฯ

อ่านต่อ

Hits:572 คน

   แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

อ่านต่อ

Hits:1841 คน

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:1850 คน

ความคิดเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:1873 คน

คอมพิวเตอร์กราฟิก

อ่านต่อ

Hits:1842 คน

หลักการออกแบบเว็บไซต์

อ่านต่อ

ธรรมะจัดสรร สร้างบุญเสริมบารมี

Hits:2409 คน

19 ธ.ค. 2563 ได้ถวายองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริททโต .....

อ่านต่อ

Hits:4881 คน

ญาติ ๆ ตระกูล "ปฏิพันธ์" ทำบุญสายไฟฟ้า-เสาไฟฟ้า ณ วัดส.....

อ่านต่อ

Hits:4883 คน

ญาติธรรมร่วมทำบุญถวาย "เสาไฟฟ้า" ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:4668 คน

สร้างบุญใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปร.....

อ่านต่อ

Hits:4712 คน

ถวายพระแก้วมรกต ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม อ.พล ขอนแก่น .....

อ่านต่อ

Hits:4835 คน

คิดถึงคนบนฟ้า : ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อเหรียญ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:4568 คน

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหากฐินกับญาติ ๆ ให้กับบิดา และเพื.....

อ่านต่อ

Hits:5270 คน

วรกิตติโก :ผู้มีเกียรติ ผู้มีชื่อเสียง คือฉายาที่บวชอุ.....

อ่านต่อ

Hits:4904 คน

ถวายพระประธานขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว สายพานบุญโดย ดร.พระคร.....

อ่านต่อ

Hits:5058 คน

สร้างบุญเสริมบารมี ทำความดี ร่วมสร้างพระอุโบถส์ นำพาโด.....

อ่านต่อ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ(เผยแผ่)

Hits:1761 คน

หนังสือภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ : สิ่งที่ควรมีสำหรับผู้นำในอน...

อ่านต่อ...

Hits:2150 คน

บทความแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุ ในวารสาร...

อ่านต่อ...

Hits:398 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติครูรางวัลคุรุสภา ปร...

อ่านต่อ...

Hits:302 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก...

อ่านต่อ...

Hits:317 คน

เอกสารเพื่อเสนอขอรับรางวัล สุดยอดครูดีของปวงประชา ประจำปี ...

อ่านต่อ...

Hits:338 คน

เอกสารการเสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่นด้านอาชีพและเทค...

อ่านต่อ...

Hits:413 คน

เอกสารที่เสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูคุรุสดุดี ประจำปี 2558...

อ่านต่อ...

Hits:323 คน

เอกสารประกอบการสอนออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ที่นำเสนอเพื่อขอวิท...

อ่านต่อ...

รางวัล เชิดชูเกียรติครูคุรุสภา ประจำปี 2563 จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 • Category: award
 • Published: Tuesday, 28 May 2019 15:26
 • Written by Super User
 • Hits: 4958

ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติครูรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563  จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รางวัล สุดยอดครูดีของปวงประชา ประจำปี 2561 จาก สนง.ส่งเสริมสวัสดิการครูฯ

 • Category: award
 • Published: Tuesday, 28 May 2019 15:19
 • Written by Super User
 • Hits: 4842

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สุดยอดครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560 ในโครงการสุดยอดครูดีของปวงประชา จาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยได้รับในวันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2561 มอบโดย ดร.เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (คัดเลือกตัวแทนจังหวัดละ 1 คน)

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางฯ MobileApp

 • Category: award
 • Published: Tuesday, 28 May 2019 14:57
 • Written by Super User
 • Hits: 5611

ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปี 2560 การประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานที่เรียนรู้ฯ “Mobile Application” โดยรับรางวัลจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 2 ก.พ. 2560 ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากทั่วประเทศและเป็นรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ

 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ การประกวดแอนิเมชันในหัวข้อ "อาชีวะเชิงสร้างสรรค์"

 • Category: award
 • Published: Monday, 27 May 2019 15:24
 • Written by Super User
 • Hits: 4654

ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ ประจำปี 2559 การประกวด 3D Animation ในหัวข้อ อาชีวเชิงสร้างสรรค์  ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page 1 of 3