รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

E-Book (เอกสารเผยแผ่)

Hits:1266 คน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน : พัฒนาทักษะการออกแบบเว็บไซต์ฯ

อ่านต่อ

Hits:958 คน

   แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

อ่านต่อ

Hits:2236 คน

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:2228 คน

ความคิดเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:2612 คน

คอมพิวเตอร์กราฟิก

อ่านต่อ

Hits:2220 คน

หลักการออกแบบเว็บไซต์

อ่านต่อ

ธรรมะจัดสรร สร้างบุญเสริมบารมี

Hits:2814 คน

19 ธ.ค. 2563 ได้ถวายองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริททโต .....

อ่านต่อ

Hits:5309 คน

ญาติ ๆ ตระกูล "ปฏิพันธ์" ทำบุญสายไฟฟ้า-เสาไฟฟ้า ณ วัดส.....

อ่านต่อ

Hits:5325 คน

ญาติธรรมร่วมทำบุญถวาย "เสาไฟฟ้า" ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:5413 คน

สร้างบุญใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปร.....

อ่านต่อ

Hits:5135 คน

ถวายพระแก้วมรกต ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม อ.พล ขอนแก่น .....

อ่านต่อ

Hits:5258 คน

คิดถึงคนบนฟ้า : ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อเหรียญ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:5001 คน

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหากฐินกับญาติ ๆ ให้กับบิดา และเพื.....

อ่านต่อ

Hits:5708 คน

วรกิตติโก :ผู้มีเกียรติ ผู้มีชื่อเสียง คือฉายาที่บวชอุ.....

อ่านต่อ

Hits:5674 คน

ถวายพระประธานขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว สายพานบุญโดย ดร.พระคร.....

อ่านต่อ

Hits:5501 คน

สร้างบุญเสริมบารมี ทำความดี ร่วมสร้างพระอุโบถส์ นำพาโด.....

อ่านต่อ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ(เผยแผ่)

Hits:2202 คน

หนังสือภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ : สิ่งที่ควรมีสำหรับผู้นำในอน...

อ่านต่อ...

Hits:2579 คน

บทความแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุ ในวารสาร...

อ่านต่อ...

Hits:460 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติครูรางวัลคุรุสภา ปร...

อ่านต่อ...

Hits:343 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก...

อ่านต่อ...

Hits:357 คน

เอกสารเพื่อเสนอขอรับรางวัล สุดยอดครูดีของปวงประชา ประจำปี ...

อ่านต่อ...

Hits:369 คน

เอกสารการเสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่นด้านอาชีพและเทค...

อ่านต่อ...

Hits:456 คน

เอกสารที่เสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูคุรุสดุดี ประจำปี 2558...

อ่านต่อ...

Hits:371 คน

เอกสารประกอบการสอนออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ที่นำเสนอเพื่อขอวิท...

อ่านต่อ...

Happy Time

  • Category: happy
  • Published: Sunday, 28 April 2019 10:26
  • Written by Super User
  • Hits: 6742

Happiness

 

 สัมผัสช่วงระยะเวลาแห่งความสุขได้....ด้วยหลัก 5 อ.
             ช่วงชีวิตที่มีความสุข คือ ชีวิตที่มีแต่ความสุขกาย สบายใจ คนเราจะมีความสุข ต้องประกอบด้วย 5 อ. คือ อาหารดี อากาศดี อารมณ์ดี อิสระดี และออกกำลังกายดี ซึ่งสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ ดังนี้
     - อาหารดี ควรทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แบ่งออกเป็น อาหารหลัก 5 หมู่  ตามวัยอันสมควร
     - อากาศดี ควรอยู่ในสถานที่สะอาด ผสมผสานธรรมชาติ สภาพอากาศที่บริสุทธิ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี
     - อารมณ์ดี ควรมีอารมณ์ที่ดี คิดแต่ด้านบวก ไม่เครียด มีอารมณ์ขันยิ่งดี มองอย่างที่มันเป็น (ไม่มองอย่างที่เราอยากให้เป็น)
     - ออกกำลังกายดี ควรทำอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีเหงื่อจะมีความสุขและรู้สึกสบายใจ สาร Endorphin จะหลั่งออกมาจากสมองขณะออกกำลังกาย โดยความถี่ในการออกกำลังกายใน 1 สัปดาห์ อย่างน้อย 3 วัน เช่น วิ่งเหยาะ, เดินเร็ว,ว่ายน้ำ ฯลฯ
      - อิสระดี โดยเฉพาะอิสระทางความคิด โดยปราศจากการครอบงำ/การกดดัน การคิดและตัดสินใจอย่างอิสระ ไม่ต้องมีแรงกดดันใด ๆ บนพื้นฐานการคิดดี คิดถูกต้อง ชอบธรรม