เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อคูณ

สร้างบุญใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปริสุทธิ์โท (พระเทพวิทยาคม) ในวันที่  26 ม.ค. 2562 โดยมี ผอ.ดิษฐพงษ์-ผอ.นงเยาว์ กัลยาลักษณ์  ,  ผอ.ลมัย นักร้อง , รองสุภาภรณ์ สามารถ,รองนัยนา เจริญพล , ดร.วชิรปัญญา ปัญญาว่อง , ดร.แจ็ค (ยิ่งศักดิ์ ไกลพินิจ) และ ญาติ ๆ ธรรมทุกท่าน ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น